top of page

REGULAMIN

 

Sprawdź poniższe warunki pobytu w Das Hostel. W przypadku rezerwacji dla więcej niż 15 osób mogą obowiązywać inne zasady i dodatkowe opłaty. Podczas zameldowania należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kartę kredytową / debetową. Należy pamiętać, że wszystkie życzenia specjalne zależą od dostępności i mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

1. Check-out. Wymeldowanie do godziny 11.30.  W przypadku nie wymeldowania się gościa, pracownicy Hostelu mają prawo do usunięcia rzeczy gościa z pokoju i zdeponowanie ich w bagażowni Hostelu. Brak wymeldowania o wyznaczonej godzinie może skutkować automatycznym przedłużeniem rezerwacji i pobraniem od gościa kwoty za kolejną dobę. 
 

2. Rzeczy gości i bezpieczeństwo.  Goście proszeni są o zamykanie drzwi do pokoju na klucz, kiedy wychodzą z Hostelu. Wszystkie pokoje wyposażone są w zamykane szafki, Hostel zaleca przechowywanie w nich wszystkich drogocennych przedmiotów. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub/i zniszczenie przedmiotów należących do gości. W zależności od dostępności miejsca w bagażowni, gość może przechować swoje rzeczy. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody z tym związane. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Das Hostel na terenie obiektu znajduje się monitoring wizyjny. Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane. Okres przechowywania nagrań to 7 dni. 
 

3. Zasady: Palenie wyrobów tytoniowych na terenie Hostelu i całego budynku jest zabronione. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować obciążeniem gościa karą w wysokości 400 PLN oraz anulowaniem pobytu gościa bez prawa do zwrotu kosztów rezerwacji. Hostel nie akceptuje rezerwacji dokonanych przez osoby niepełnoletnie chyba, że przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Wszyscy goście proszeni są o przestrzeganie ciszy nocnej po godzinie 23. Kara za nieprzestrzeganie ciszy nocnej wynosi 100 zł. Kara za wymiotowanie na terenie Hostelu spowodowana zatruciem alkoholowym wynosi 250 zł. Kara za zgubienie kluczyka do pokoju wynosi 100 zł. Zakładanie pościeli jest obowiązkowe. Kara za korzystanie z łóżka bez ubranej pościeli wynosi 100 zł. Goście mogą korzystać tylko i wyłącznie z łóżek do których zostali przypisani. Na terenie Hostelu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane. Gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody i zniszczenia, wyrządzone na terenie Hostelu, spowodowane swoim zachowaniem i/lub osób, za które jest odpowiedzialny/na. 
 

4. Informacje dodatkowe. Wyrażam zgodę na powyższe warunki. Deklaruję, że w trakcie mojego pobytu nie będę zachowywał/ła się niezgodnie z regulaminem Hostelu. Zostałem/łam poinformowany/na o prawie pracowników Hostelu, do anulowania mojej rezerwacji w trakcie jej trwania bez uzyskania zwrotu kosztów rezerwacji, w przypadku zachowania niezgodnego z zasadami i regułami obowiązującymi w Hostelu. Wszystkie wykroczenia względem prawa, bądź jego złamanie, dokonane na terenie Hostelu, mogą skutkować natychmiastowym anulowaniem rezerwacji w trakcie jej trwania, bez uzyskania zwrotu kosztów rezerwacji.
 

5. Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE, dalej „RODO”, informuję, że:  
 

A) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAS HOSTEL SEBASTIAN CIASTOŃ z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 50/3/4; 31-128. Z administratorem Pani/Pana danych można skontaktować się: Tel.: +48 79872482; E-mail: sebastian_ciaston@outlook.com
 

B) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczeniu usług, tj. usługi zakwaterowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

C) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez następujący okres czasu: do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie;  przez 7 dni - w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
 

D) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezbędne do świadczenia usług oraz zawarcia i realizacji umowy: imię i nazwisko; narodowość; numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport); numer telefonu; adres e-mail, numer PESEL oraz dane karty kredytowej, jeżeli zostały podane do potwierdzenia rezerwacji. 
 

E) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana osoby. 
 

F) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 

G) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia/uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana zgodę, to przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez nas usługi (określenie usługi). Niepodanie przez Panią/Pana wymaganych przez nas danych osobowych może w rezultacie uniemożliwić nam wykonanie dla Pani/Pana w/w usługi.

bottom of page